Προνόμια από τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα πεδία χρησιμοποιώντας ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα,

ΑΚΡΙΒΩΣ όπως αναφέρονται στην αστυνομική σας ταυτότητα και άλλα επίσημα έγγραφα.

'Ολα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.

Η εγγραφή σας στο Πρόγραμμα παροχής των Προνομίων θεωρείται έγκυρη μόνο όταν τα στοιχεία σας είναι πλήρη, ακριβή και επαληθεύσιμα. Σε αντίθετη περίπτωση, η διάθεση των σχετικών Προνομίων δε θα είναι εφικτή.

Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Προνομίων – Παροχή συγκατάθεσης

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΔΡΑ: ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 23 -10680 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 2103678800- ΑΦΜ:094443580 - ΔOY: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) ενεργούσα ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, θα χρησιμοποιήσει και θα επεξεργασθεί τα ως άνω προσωπικά δεδομένα σας με σκοπό τη ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ -λόγω της συμμετοχής σας στο Πρόγραμμα του Training Voucher- και την αποστολή ενημέρωσης σχετικής με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ. Τα ΠΡΟΝΟΜΙΑ συνίστανται στο δικαίωμα δωρεάν πρόσβασης στη Νέα Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών Qualex, σε Εκπαιδευτικά Προγράμματα & Σεμινάρια, στο Λογισμικό Οργάνωσης & Διαχείρισης Δικηγορικού Γραφείου Alma Next SaaS, στην εφαρμογή 4Κonline (με τους όρους που προβλέπονται κατά περίπτωση). Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ δεσμεύεται για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων σας βάσει των Όρων Χρήσης και της κείμενης νομοθεσίας. Ο κάθε εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή και την καταστροφή των προσωπικών του στοιχείων με αίτημα προς τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@nb.org Εφόσον αποδέχεσθε τα ανωτέρω, πατήστε Υποβολή